เรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ บริการรับแปลเอกสาร, แปลเอกสารด่วน, แปลบทความ,แปลเอกสาร, แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย,แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ ราคากันเอง

ถ้าเรื่องภาษาเป็นปัญหาสำหรับคุณ...

ที่ "Plaesabuy - แปลสบาย" เราคือผู้ให้บริการแปลภาษา รับแปลเอกสาร แปลบทความออนไลน์ ทุกรูปแบบทั้งไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย คุณสามารถไว้วางใจ
ในคุณภาพงานบริการของเราที่จะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงแหล่งอ้าง
อิงคำศัพท์ที่เชื่อถือได้ทั้งพจนานุกรมไทยและอังกฤษหลากหลายสาขา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพเยี่ยมและดีที่สุดจากเรา

เราให้...มากกว่าคำว่า "บริการ" กับ

"งานแปลที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา พร้อมบริการที่ประทับใจ"

ทำให้เรื่องภาษา...ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา :

 • คุณภาพของงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักไวยากรณ์และการใช้งานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ท่านสามารถนำงานแปลนี้ไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
 • ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เรารับรองการส่งมอบงานให้ลูกค้าทันเวลา เพื่อมิให้
  เกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานแปลตามเวลาที่กำหนด
 • ความสละสลวยของภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งแปลโดยนักแปลมืออาชีพ ไม่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากท่านใด
  ที่เคยใช้โปรแกรมช่วยแปลจะพบว่าในบางครั้งโปรแกรมแปลอาจแปลความหมายออกมาได้ไม่ถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่แท้จริง
  ตลอดจนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ส่งผลให้อ่านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจเนื้อหา เนื่องจากโปรแกรมนั้นถูกออกแบบมาสำหรับการแปล
  รูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้ ลูกค้าของเราบางท่านยังเคยมีประสบการณ์การจ้างแปลเอกสารกับผู้ให้บริการบางรายที่เรียกเก็บค่าแปล
  เป็นจำนวนค่อนข้างสูง แต่กลับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงานให้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายฟรีพร้อมกับได้รับงานแปลที่อ่านไม่รู้เรื่อง
 • ราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ที่กำลังศึกษาต่อ และผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจ
 • บริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการแปลเอกสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา :

 • บริษัทและธุรกิจประเภทต่างๆ ที่ต้องการแปลบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารของบริษัท, รับแปลเอกสารทางธุรกิจ, แปลเว็บไซต์ ฯลฯ
 • นิสิต นักศึกษาปริญญาเอกภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
 • นิสิต นักศึกษาปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
 • นิสิต นักศึกษาที่ต้องเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้ไม่มีเวลาพอในการแปลงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ในชั้นเรียน
 • นิสิต นักศึกษาที่ต้องใช้บทความภาษาอังกฤษในการอภิปรายในชั้นเรียนหรือทำรายงานวิจัย ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น โต้ตอบอีเมลล์กับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า, เขียนโครงการดำเนินงาน, เขียนโครงร่างเสนอผลงาน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน เช่น เขียนประวัติส่วนตัว, เขียนจดหมายแนะนำตัว, เตรียมบทสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริการของเรา :

นี่คือเสียงตอบรับส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ประทับใจในบริการของเรา :

 • งานแปลบทคัดย่อผ่านแล้วค่ะพี่วิน ตอนนี้ส่งงานแปลเอกสารให้ อ.จ แล้ว
  จาก myza..@gmail.com / วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ - แปลบทคัดย่อ
 • คุณประวีณา :: น้องค่ะ แปลด่วน 15 บรรทัดคิดเท่าไรค่ะ
  จาก คุณประวีณา / วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ - แปลด่วนสุดๆ (เที่ยงคืน)
 • งานมีคุณภาพมากครับ ราคาไม่แพงด้วย เดี๋ยวจะรับงานของเพื่อนๆมาให้อีกนะครับ
  จาก โยธิน / วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ - แปลบทคัดย่อ แปลวิทยานิพนธ์
 • แปลบทคัดย่อได้ดีจังเลยครับ อาจารย์ชมใหญ่เลย ขอบคุณมากครับ
  จาก เชน / วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ - แปลบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
 • น้องวินพี่ยื่นเอกสารผ่านหมดแล้ว ถ้าไม่มีน้องวินแนะนำนี่คงไม่ผ่าน ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะค่ะ ถ้าแวะมาเที่ยวชลบุรีเมื่อไร โทรมานะค่ะ
  จาก siri..porn@gmail.com / วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ - แปลเอกสารเกี่ยวกับใบทะเบียนบ้านที่ใช้ในการยื่นวีซา
เสียงตอบรับทั้งหมด

ข่าวสารต่างๆและความรู้ :

หลักการเขียนบทคัดย่อ

บันทึกเมื่อ : / 15/06/2553 10:01:56

บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อมักจะมีลักษณะดังนี้คือ บทคัดย่อมาก่อนคำนำ และแยกให้ออกระหว่างคำนำกับบทคัดย่อ ...
English translator tool Free Download แปลประโยคอังกฤษเป็นไทย

บันทึกเมื่อ : / 12/02/2553 13:08:01

โปรแกรม ช่วยแปลประโยค แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ (Sentence Translator Tool) [Thai - English] โปรแกรมแรกและโปรแกรมเดียว ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเก่งหรือมีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน ...
Thai Translator Tool Free Download ฟรีโหลดแปลไทยอังกฤษ และ อังกฤษไทย

บันทึกเมื่อ : / 12/02/2553 12:56:52

โปรแกรม แปลไทย (Thai Translator) : โปรแกรมนี้ก็เป็น โปรแกรมแปลเอกสารที่จะช่วยให้คุณ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ทั้งย่อหน้าภายในเวลาเดียวกัน มีการแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ ที่แตกต่างกันทั้ง ศัพท์คอมพิวเต...
Smart Translator 1.905 PR

บันทึกเมื่อ : / 12/02/2553 11:14:56

Smart Translator : โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย ของ ค่าย HOPE STUDIO ในไทยเรานี่เองครับ โดยในโปรแกรม ได้ มีคำศัพท์กว่า 33,400 ศัพท์ สามารถแปลประโยคแสลงได้ .. และยังสามารถแปลประโยคคำถามได้อีกด้วย ...
ติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาฟรีจาก Google Translate

บันทึกเมื่อ : / 03/02/2553 10:10:20

ฟรีเครื่องมือแปลภาษาแปลเอกสารในคอมพิวเตอร์ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด ! โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนทำงาน รวมทั้งคนที่กำลังศึกษาการใช้ภาษา เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ทดลองใช้โปรแกรมแปลภาษาผ่านทางเว็บไซ...
ข่าวสารและความรู้ทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: plaesabuy@gmail.com
Valid XHTML 1.0 Transitional sitemap Copryight © 2009 Plaesabuy.com SEO by Mysignz.com
TAG :: แปลภาษา,แปลบทความ,แปลเอกสาร, รับแปลเอกสาร,รับแปลบทความ,รับแปลภาษา,แปลจากไทยเป็นอังกฤษ, แปลจากอังกฤษเป็นไทย,แปลเว็บไซต์,แปลบทคัดย่อ,แปลจดหมาย,Rewrite Article,Rewrite บทความ,แปลวิทยานิพนธ์