ถ้าเรื่องภาษาเป็นปัญหาสำหรับคุณ…

ที่ “Plaesabuy – แปลสบาย” เราคือผู้ให้บริการแปลภาษา รับแปลเอกสาร แปลบทความออนไลน์ ทุกรูปแบบทั้งไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย คุณสามารถไว้วางใจ
ในคุณภาพงานบริการของเราที่จะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายแก่การเข้าใจ เนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงแหล่งอ้าง
อิงคำศัพท์ที่เชื่อถือได้ทั้งพจนานุกรมไทยและอังกฤษหลากหลายสาขา เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานคุณภาพเยี่ยมและดีที่สุดจากเรา

เราให้…มากกว่าคำว่า “บริการ” กับ

“งานแปลที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา พร้อมบริการที่ประทับใจ”

ทำให้เรื่องภาษา…ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา :

 • คุณภาพของงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักไวยากรณ์และการใช้งานภาษาอังกฤษ เพื่อให้ท่านสามารถนำงานแปลนี้ไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
 • ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมากเช่นกัน เรารับรองการส่งมอบงานให้ลูกค้าทันเวลา เพื่อมิให้
  เกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้งานแปลตามเวลาที่กำหนด
 • ความสละสลวยของภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งแปลโดยนักแปลมืออาชีพ ไม่มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากท่านใด
  ที่เคยใช้โปรแกรมช่วยแปลจะพบว่าในบางครั้งโปรแกรมแปลอาจแปลความหมายออกมาได้ไม่ถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปจากความหมายที่แท้จริง
  ตลอดจนใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ส่งผลให้อ่านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจเนื้อหา เนื่องจากโปรแกรมนั้นถูกออกแบบมาสำหรับการแปล
  รูปประโยคที่ไม่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้ ลูกค้าของเราบางท่านยังเคยมีประสบการณ์การจ้างแปลเอกสารกับผู้ให้บริการบางรายที่เรียกเก็บค่าแปล
  เป็นจำนวนค่อนข้างสูง แต่กลับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลงานให้ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายฟรีพร้อมกับได้รับงานแปลที่อ่านไม่รู้เรื่อง
 • ราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้ที่กำลังศึกษาต่อ และผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจ
 • บริการให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการแปลเอกสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา :

 • บริษัทและธุรกิจประเภทต่างๆ ที่ต้องการแปลบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารของบริษัท, รับแปลเอกสารทางธุรกิจ, แปลเว็บไซต์ ฯลฯ
 • นิสิต นักศึกษาปริญญาเอกภาคอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
 • นิสิต นักศึกษาปริญญาโทที่กำลังศึกษาต่อและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
 • นิสิต นักศึกษาที่ต้องเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ทำให้ไม่มีเวลาพอในการแปลงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ในชั้นเรียน
 • นิสิต นักศึกษาที่ต้องใช้บทความภาษาอังกฤษในการอภิปรายในชั้นเรียนหรือทำรายงานวิจัย ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน เช่น โต้ตอบอีเมลล์กับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า, เขียนโครงการดำเนินงาน, เขียนโครงร่างเสนอผลงาน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน เช่น เขียนประวัติส่วนตัว, เขียนจดหมายแนะนำตัว, เตรียมบทสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน ฯลฯ
 • ผู้ที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ
 • ผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

บริการของเรา :

นี่คือเสียงตอบรับส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ประทับใจในบริการของเรา :

 • งานแปลบทคัดย่อผ่านแล้วค่ะพี่วิน ตอนนี้ส่งงานแปลเอกสารให้ อ.จ แล้ว
  จาก [email protected] / วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ – แปลบทคัดย่อ
 • คุณประวีณา :: น้องค่ะ แปลด่วน 15 บรรทัดคิดเท่าไรค่ะ
  จาก คุณประวีณา / วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ – แปลด่วนสุดๆ (เที่ยงคืน)
 • งานมีคุณภาพมากครับ ราคาไม่แพงด้วย เดี๋ยวจะรับงานของเพื่อนๆมาให้อีกนะครับ
  จาก โยธิน / วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ – แปลบทคัดย่อ แปลวิทยานิพนธ์
 • แปลบทคัดย่อได้ดีจังเลยครับ อาจารย์ชมใหญ่เลย ขอบคุณมากครับ
  จาก เชน / วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ – แปลบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
 • น้องวินพี่ยื่นเอกสารผ่านหมดแล้ว ถ้าไม่มีน้องวินแนะนำนี่คงไม่ผ่าน ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะค่ะ ถ้าแวะมาเที่ยวชลบุรีเมื่อไร โทรมานะค่ะ
  จาก [email protected] / วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ 2553
  หนึ่งในลูกค้าที่ใช้บริการ – แปลเอกสารเกี่ยวกับใบทะเบียนบ้านที่ใช้ในการยื่นวีซา

เสียงตอบรับทั้งหมด

ข่าวสารต่างๆและความรู้ :

หลักการเขียนบทคัดย่อ
บันทึกเมื่อ : / 15/06/2553 10:01:56
บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อมักจะมีลักษณะดังนี้คือ บทคัดย่อมาก่อนคำนำ และแยกให้ออกระหว่างคำนำกับบทคัดย่อ …
English translator tool Free Download แปลประโยคอังกฤษเป็นไทย
บันทึกเมื่อ : / 12/02/2553 13:08:01
โปรแกรม ช่วยแปลประโยค แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ (Sentence Translator Tool) [Thai – English] โปรแกรมแรกและโปรแกรมเดียว ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเก่งหรือมีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน …
Thai Translator Tool Free Download ฟรีโหลดแปลไทยอังกฤษ และ อังกฤษไทย
บันทึกเมื่อ : / 12/02/2553 12:56:52
โปรแกรม แปลไทย (Thai Translator) : โปรแกรมนี้ก็เป็น โปรแกรมแปลเอกสารที่จะช่วยให้คุณ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ทั้งย่อหน้าภายในเวลาเดียวกัน มีการแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ ที่แตกต่างกันทั้ง ศัพท์คอมพิวเต…
Smart Translator 1.905 PR
บันทึกเมื่อ : / 12/02/2553 11:14:56
Smart Translator : โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย ของ ค่าย HOPE STUDIO ในไทยเรานี่เองครับ โดยในโปรแกรม ได้ มีคำศัพท์กว่า 33,400 ศัพท์ สามารถแปลประโยคแสลงได้ .. และยังสามารถแปลประโยคคำถามได้อีกด้วย …
ติดตั้งโปรแกรมแปลภาษาฟรีจาก Google Translate
บันทึกเมื่อ : / 03/02/2553 10:10:20
ฟรีเครื่องมือแปลภาษาแปลเอกสารในคอมพิวเตอร์ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด ! โดยเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนทำงาน รวมทั้งคนที่กำลังศึกษาการใช้ภาษา เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ทดลองใช้โปรแกรมแปลภาษาผ่านทางเว็บไซ…

ข่าวสารและความรู้ทั้งหมด

Plaesabuy เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการแปล ซึ่งมุ่งมั่นให้บริการงานแปลในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่เว็บไซต์ของเรา เราให้บริการงานแปลที่มีคุณภาพสูงที่จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ หรือเอกสารส่วนบุคคล เรามาเพื่อช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมาย 

การแปลเป็นสิ่งจำเป็นในส่วนของการสื่อสาร ที่บริษัทของเรา เราให้ความสำคัญกับทุกงานแปลที่คุณต้องการเพื่อให้คุณได้สื่อสารข้อความของคุณต่อผู้ชมหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เรารับแปลเอกสารหลากหลายประเภท ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเอกสารที่เรารับแปล ดังนี้

 • บทคัดย่อ/ วิทยานิพนธ์ 

Plaesabuy เรารับแปลบทคัดย่อและวิทยานิพนธ์ หากคุณต้องการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย คุณสามารถส่งบทคัดย่อของคุณมาที่เราได้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าเรารับจำกัดจำนวนคำสำหรับงานแปล 

บริษัทของเราไม่รับวิทยานิพนธ์ที่มากกว่า 100 หน้า นอกจากนี้ เพื่อความถูกต้อง กรุณาทำรายการคำศัพท์และคำเฉพาะที่คุณใช้ในงานของคุณ 

 • บทความ

อยากอ่านข่าวหรือบทความที่เขียนโดยนักเขียนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช่ไหม ไม่ต้องกังวลเพราะที่ Plaesabuy เรารับแปลบทความต่าง ๆ มากมาย เช่น ข่าว และสารคดี นอกจากนี้ เรามีบทความเหล่านี้อยู่ตลอด ดังนั้น คุณจะได้มีสัมผัสการอ่านที่ไหลเลื่อนมากขึ้น 

 • วารสาร / งานวิจัย 

เข้าถึงวารสารและงานวิจัยในภาษาต่าง ๆ เมื่อคุณส่งงานมาให้เราแปลที่ Plaesabuy นอกจากงานวิชาการและบทความเพื่ออ่านนอกเวลาแล้ว เรายังรับแปลวารสารและงานวิจัยอีกด้วย 

  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวารสารที่คุณส่งมาให้เราแปลไม่ควรเผยแพร่โดยไม่ให้เครดิตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ เราไม่รับวารสารหรืองานวิจัยที่เกิน 50 หน้า 

 • งานเอกสาร 

นอกจากนี้ Plaesabuy ยังรับแปลงานเอกสาร หากคุณต้องการแปลเอกสาร เช่น บันทึกข้อความภายใน จดหมาย บัตรเชิญ และแปลโฆษณา คุณสามารถส่งมาให้เราทำการแปลได้ ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถจ้างเราให้แปลเอกสารสำนักงาน เช่น ประกาศ เทมเพลต และแบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงาน 

วิธีการส่งและรับไฟล์

คุณสามารถส่งไฟล์ให้เราได้อย่างง่าย ๆ โดยผ่านทางอีเมล์ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะส่ง ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ส่งไฟล์ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ เช่น pdf, Mobi, และ doc 

หากไม่สามารถส่งไฟล์ตามที่กล่าวมาได้ คุณสามารถสแกนเอกสารหรือถ่ายภาพให้ชัดในส่งมาในรูปแบบ JPEG ไฟล์ นอกจากนี้ เมื่อแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งให้โดยผ่านทางอีเมล์ที่คุณใช้งาน 

โปรดทราบว่าเอกสารของคุณจะไม่ดำเนินการหากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียม เมื่อส่งแบบฟอร์มบริการ เราจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณต้องชำระ เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มดำเนินการแปลเอกสารของคุณทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: [email protected]