News

Thai Translator Tool Free Download ฟรีโหลดแปลไทยอังกฤษ และ อังกฤษไทย

โปรแกรม แปลไทย (Thai Translator) : โปรแกรมนี้ก็เป็น โปรแกรมแปลเอกสารที่จะช่วยให้คุณ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ทั้งย่อหน้าภายในเวลาเดียวกัน มีการแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ ที่แตกต่างกันทั้ง ศัพท์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ธุรกิจฯลฯ ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องอ่าน ภาษาอังกฤษจาก Website หรือจากสื่อต่างๆในคอมพิวเตอร์เป็นประจำ โปรแกรมนี้ อาจจะไม่แปลได้ถึง 100% นัก แต่ก็ช่วยเหลือคุณในการแปลได้ถึง 80% โดยมีคำศัพท์มากกว่า 20,300 คำ … .. . ด้วยกันเหมาะสำหรับ บุคลทั่วไปและ นิสิตนักศึกษาที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษอีกด้วย นะครับก็ถือได้ว่าเป็น โปรแกรมตัวนึงที่มีประโยชน์อย่างมากๆ

English translator tool Free Download แปลประโยคอังกฤษเป็นไทย

โปรแกรม ช่วยแปลประโยค แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ (Sentence Translator Tool) [Thai – English] โปรแกรมแรกและโปรแกรมเดียว ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเก่งหรือมีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน เป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาพัฒนากว่า 3 ปีโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะกับทุกคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้ที่กำลังศึกษาหรือต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ

หลักการเขียนบทคัดย่อ

บทคัดย่อ (Abstract) หมายถึง ส่วนที่แสดงเนื้อหาสำคัญของเอกสารโดยย่อ โดยทั่วไปมักจะเขียนอยู่ต่อจากชื่อเรื่อง บทคัดย่อมักจะมีลักษณะดังนี้คือ