English translator tool Free Download แปลประโยคอังกฤษเป็นไทย

โปรแกรม ช่วยแปลประโยค แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ (Sentence Translator Tool) [Thai – English]

โปรแกรมแรกและโปรแกรมเดียว ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องเก่งหรือมีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน เป็นโปรแกรมที่ใช้เวลาพัฒนากว่า 3 ปีโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะกับทุกคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผู้ที่กำลังศึกษาหรือต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ
โปรแกรมนี้ไม่ใช่ดิกชันนารีทั่วไปที่แปลคำศัพท์ทีละคำ แต่นี่คือโปรแกรมที่ช่วยแปลประโยคหรือข้อความภาษาไทย ให้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสามารถออกเสียงพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจน ซอพท์แวร์อัจฉริยะที่ควรมีไว้ใช้งานทั่งที่บ้านและที่ทำงาน และเป็นประโยชน์กับทุกคนจุดมุ่งหมายของโปรแกรมนี้คือ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรืออาจไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนัก เรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

คนไทยส่วนมากจะมีปัญหากับการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ถึงแม้จะได้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาก็ตาม สาเหตุจากการเรียนการสอนนั้น มักทำได้เพียงทักษะด้านการอ่านเขียน หรือไวยากรณ์จนทำให้ผู้เรียนบางคนรู้สึกว่ายากหรือเบื่อหน่าย จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของครูผู้สอน เพราะครูสอนภาษาอังกฤษส่วนมาก ไม่เคยไปต่างประเทศ และไม่เคยแม้แต่จะพูดคุยกับชาวต่างประเทศ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้เรียนไม่ค่อยได้ฝึกฝนการพูดและฟังจากเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง บางคนแม้จะรู้ศัพท์ทุกคำ ก็ยังไม่สามารถสร้างประโยคเพื่อใช้สื่อสารได้ โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้เสริมทักษะด้าน การพูด ฟัง และเขียนประโยคเพื่อการสื่อสารได้ ….

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *