สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: [email protected]

วิธีการชำระเงิน :

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ธนาคาร ชื่อบัญช หมายเลขบัญช ประเภทบัญชี
ไทยพาณิชย์ พัตรพิมล พิพัฒน์จิรกุล 108-233271-2 ออมทรัพย์

หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-579-4821 หรือ Email: [email protected]

* หมายเหตุ : 
โปรดเก็บรักษาสำเนาใบนำฝากเงินหรือสลิปการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

Plaesabuy เป็นบริษัทที่ให้บริการงานเขียนและงานแปล ที่บริษัทของเรา คุณสามารถส่งเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่น งานเขียน บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยเพื่อทำการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ เรายังให้บริการงานอื่น ๆ เช่น การแก้ไข พิสูจน์อักษร และตรวจสอบการคัดลอก

ที่ Plaesabuy เราต้องการให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพเพื่อช่วยให้คุณบรรลุประเภทของงานเขียนที่คุณตั้งใจไว้ ด้วยทีมนักเขียนของเราที่ยินดีให้ความช่วยเหลือและมีทักษะสูง เราสามารถสร้างงานเขียนโฆษณาและทางการตลาดซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในทางอาชีพและวิชาการ 

Plaesabuy เป็นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานกับบุคคลที่แบ่งปั่นจรรยาบรรณและวิสัยทัศน์งานของเรา ที่บริษัทของเรา คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และนำไปแข่งขันได้ 

คุณสามารถส่งเนื้อหาเอกสารต่าง ๆ มาให้เรา เรารับงานเขียนมากมาย เช่น วารสาร บทคัดย่อ และเอกสารทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีการตั้งกฎตั้งต่าง ๆ ที่เราต้องทำตามสำหรับแต่ละรูปแบบเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำงานภายในกรอบเวลาที่เราได้สัญญาไว้และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ก่อนที่คุณจะใช้บริการของเรา กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเรา 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. Plaesabuy เป็นบริษัทที่มีเป้าหมายทำงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดโดยลูกค้า เพื่อทำสิ่งนี้ เรารับงานในจำนวนจำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงกำหนดเวลาที่อาจทับซ้อนกัน 

เนื่องจากเราทำงานกับเอกสารเป็นจำนวนมาก เราสามารถรับได้แค่จำนวนหน้าสูงสุด ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่คุณต้องการส่ง สำหรับงานวิจัยและวารสาร เรารับได้สูงสุดแค่ 100 หน้า สำหรับเอกสาร อย่างเช่น บทความและเอกสารประกอบการอ่านอื่น ๆ คุณสามารถส่งให้เราได้สูงสุด 3 หน้า 

2. เราให้บริการงานเขียนทางวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์และวิจัย อย่างไรก็ตาม มีกฎและข้อกำหนดที่เข้มงวดก่อนที่เราจะรับบริการนี้ หากคุณต้องการให้ทางเราเขียนวิทยานิพนธ์ คุณต้องให้ข้อมูลและผลลัพธ์การศึกษาของคุณ เรามีหน้าที่ติดตามงานวิจัยหรือรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ คุณต้องส่งสิ่งประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น รูปภาพ หรือตัวอย่างงานเขียน เพื่อให้เราจัดระบบข้อมูลได้ตามลำดับ 

3. Plaesabuy ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ชำระค่าบริการก่อน เมื่อคุณส่งอีเมล์หาเราและเราได้ส่งการยืนยัน คุณต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมทันทีเพื่อที่เราจะได้เริ่มงานเอกสารของคุณ หากไม่ชำระตามเวลาที่กำหนดงานของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

4. ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูล คุณจะต้องทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวข้อ/สินค้าที่คุณต้องการนำมาใส่ได้ระบุอย่างถูกต้องชัดเจน บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อมูลในเนื้อหานั้น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากเหล่านี้ ดูให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจทานทุกอย่างที่คุณต้องการใช้ โดยเฉพาะเอกสาร อย่างเช่น การประกาศและเอกสารของบริษัท 

เงื่อนไข :

 • นอกเสียจากว่าจะตกลงกันโดยชัดแจ้งเป็นประการอื่น ลูกค้าจะทำการตรวจความพอใจในคุณภาพของงาน หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
  ต้องกระทำภายในระยะเวลา 3 วัน หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขภายใต้ขอบเขตของงานเดิม  นอกจากนี้
  หากมีการเพิ่มเติมข้อมูลใดๆ ก็ตาม ทางเราจะคิดค่าบริการตามอัตราที่ได้กำหนดไ้ว้
  * การดำเนินการแก้ไขงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริการโดยยังคงเนื้อหาเดิม
 • อัตราค่าบริการต่างๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่ปรากฏในเว็บไซต์จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความซับซ้อนของเอกสาร จำนวนคำในแต่ละหน้า
  หรือจำนวนหน้า แต่ทั้งนี้จะไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้ในหัวข้ออัตรา่ค่าบริการ
 • หากมีศัพท์เทคนิคที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษหรือต้องการให้คำนั้นๆ แปลหรือมีความหมายว่าอย่างไร กรุณาระบุมาให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินงาน
 • เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ หรือส่งใบนำฝากเงิน (Pay-In Slip) มาทางโทรสารเพื่อยืนยันการชำระเงิน
 • โปรดเก็บรักษาสำเนาใบนำฝากเงินหรือสลิปการโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว้