สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: [email protected]

บริการ รับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน แปลภาษา แปลบทความ ราคาย่อมเยา :

 • รับแปลเอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสารสัญญาทางกฎหมาย
 • แปลคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
 • แปลจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • แปลรายงานการประชุม
 • แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
 • แปลคู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • แปลเว็บเพจ เว็บไซต์
 • แปลเอกสารใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน
 • แปลหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือบทความอื่นๆ
 • รับแปลเอกสารหรือจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • รับแปลเอกสารประเภทรายงาน
 • แปลบทสัมภาษณ์ บทสนทนา
 • อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการแปลโดยอ้างอิงที่กระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point เป็นมาตรฐาน โดยนับตามจำนวนหน้าที่แปลออกมาแล้ว

ประเภทของการแปล อัตราค่าบริการต่อหน้า A4
(ราคาเริ่มต้น)
แปลเอกสารอังกฤษเป็นไทย 200 บาท
แปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ 250 บาท


* หมายเหตุ : 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียด ดังนี้

 • ความยากง่ายของเนื้อหา (เช่น เนื้อหาเฉพาะทาง, กฏหมาย, การแพทย์, วิศวกรรม, ศัพท์เฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)
 • จำนวนเอกสารที่ต้องการแปล
 • ระยะเวลาที่ต้องการรับงาน (ด่วน หรือ ปกติ)
 • ราคาอาจลดลงได้ตามปริมาณงานแปล

เขตพื้นที่ให้บริการแปลเอกสาร :

เราพร้อมให้บริการทั่วประเทศ ทั่วโลก ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา :

 • แปลเว็บไซต์ : www.benzautoservice.com / บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส เบนซ์ อย่างเป็นทางการ พร้อมศูนย์บริการครบวงจร)
 • แปลเอกสารภายในต่างๆ ของบริษัท เช่น มติที่ประชุม, หนังสืออำนวยความสะดวก ฯลฯ / บริษัท เบนซ์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
  แปลเอกสารภายในต่างๆ ของบริษัท เช่น มติที่ประชุม, สาสน์ประธาน ฯลฯ / โรงพยาบาลลานนา (เชียงใหม่)
  แปลเอกสารภายในต่างๆ ขององค์กร / โรงเรียนนานาชาติ (กรุงเทพมหานคร)
  แปลเอกสาร และ แปลจดหมาย เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้านายชาวต่างชาติ
  แปลเอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส ฯลฯ เพื่อยื่นรับรองกรมการกงสุล
  แปลเอกสารทางการตลาด
  แปลเอกสารทางธุรกิจ
 • แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ธุรกิจ, นิเทศศาสตร์
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา การตลาด / การจัดการมหาบัณฑิต
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา วิศวกรรมชีวการแพทย์, วิศวกรรมธรณี
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา ระบาดวิทยา
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา ช่างโลหะ
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา คุรุศาสตร์
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา การท่องเที่ยว
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา การเกษตร / วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แปลบทคัดย่อ สาขาวิชา นิเวศวิทยา
 • แปลรายงานการวิจัย สาขาวิชา การตลาด / ระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
  แปลรายงานการวิจัย สาขาวิชา การเกษตร / วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แปลรายงานการวิจัย สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น / วิทยาลัยการปกครอง / รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แปลงานวิจัย สาขาวิชา วิศวกรรมต้นทุน
  แปลงานวิจัย สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ พลังงาน
  แปลงานวิจัย สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
  แปลงานวิจัย สาขาวิชา การวางแผนครอบครัว
  แปลงานวิจัย สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์
  แปลงานวิจัย สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
  แปลงานวิจัย สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์
 • แปลบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในนิตยสาร / LUXURY MAGAZINE (เช่น แนะนำการท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, สปา, โรงแรม, สินค้าใหม่ล่าสุด ฯลฯ)
  แปลบทความ ด้าน สังคมศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์
  แปลบทความ ด้าน ธุรกิจการตลาด
  แปลบทความ ด้าน ธุรกิจการเกษตร
  แปลบทความ ด้าน ประวัติศาสตร์ศิลป์
  แปลบทความ ด้าน ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน
 • แปลจดหมาย เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair ประเทศสหรัฐอเมริกา / โครงการ Au Pair
  แปลจดหมาย เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยในประเทศจีน
  แปลจดหมาย เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท / มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  แปลจดหมาย เพื่อติดต่อกับชาวต่างชาติ
 • แปล Resume และเนื้อหาในการเตรียมสอบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสมัครงานโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • แปลข้อมูลสินค้าและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดจำหน่ายออนไลน์บนเว็บไซต์
 • แปลคำโฆษณา เพื่อใช้สำหรับบริการออนไลน์ต่างๆ บนเว็บไซต์
 • แปลสัญญาธุรกิจ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเหมืองทองคำในประเทศเพื่อนบ้าน
 • แปลบทความทางธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการพาณิชย์บริเวณชายแดน
 • แปลคู่มือการใช้ยา

วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว้