สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ส่งงานเพื่อให้ประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) :

โทรศัพท์ :: 086-579-4821 (คุณวิน) อีเมลล์ :: [email protected]

บริการ รับแปลเอกสาร ขอนแก่น แปลภาษา แปลบทความ ราคาย่อมเยา :

 • รับแปลเอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสารสัญญาทางกฎหมาย
 • แปลคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
 • แปลจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • แปลรายงานการประชุม
 • แปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
 • แปลคู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 • แปลเว็บเพจ เว็บไซต์
 • แปลเอกสารใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน
 • แปลหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือบทความอื่นๆ
 • รับแปลเอกสารหรือจดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • รับแปลเอกสารประเภทรายงาน
 • แปลบทสัมภาษณ์ บทสนทนา
 • อื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการ :

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องการแปลโดยอ้างอิงที่กระดาษขนาด A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 point เป็นมาตรฐาน โดยนับตามจำนวนหน้าที่แปลออกมาแล้ว

ประเภทของการแปล อัตราค่าบริการต่อหน้า A4
(ราคาเริ่มต้น)
แปลเอกสารอังกฤษเป็นไทย 200 บาท
แปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ 250 บาท


* หมายเหตุ : 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรายละเอียด ดังนี้

 • ความยากง่ายของเนื้อหา (เช่น เนื้อหาเฉพาะทาง, กฏหมาย, การแพทย์, วิศวกรรม, ศัพท์เฉพาะอื่นๆ ฯลฯ)
 • จำนวนเอกสารที่ต้องการแปล
 • ระยะเวลาที่ต้องการรับงาน (ด่วน หรือ ปกติ)
 • ราคาอาจลดลงได้ตามปริมาณงานแปล

เขตพื้นที่ให้บริการแปลเอกสาร :

เราพร้อมให้บริการทั่วประเทศ ทั่วโลก ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตาม

วิธีการรับ-ส่งงานทุกประเภท :

ท่านสามารถส่งงานต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้แก่ HTML, MS Word, MS Excel, PDF เป็นต้น ผ่านทางอีเมลล์ แฟ็กซ์ หรือไปรษณีย์
เมื่อเราดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์แล้วจะจัดส่งงานคืนให้แก่ท่านตามวิธีที่ได้ตกลงกันไว้